مریم علی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم علی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 15.50
1384 - 1385
کشاورزی اقتصاد
– کارشناسی – معدل: 14.09
پیام نور 1386 - 1389
کشاورزی اقتصاد
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
پیام نور تهران 1391 - 1393