بهاره معرفتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره معرفتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن