سهیل ارحامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل ارحامی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراحی و ساخت طراحی داخلی چوب 1385/3 - 1389/5