علی عبرت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عبرت

محل سکونت: آذربایجان غربی - بازرگان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT کامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 13.46
پیام نور 1386 - 1391