فریبا نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریبا نظری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.77
غیر انتفاعی شهید رضایی 1390 - 1392