اسماعیل عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل عباسی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مرد