منا صالحی منش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منا صالحی منش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوقی موسسه حقوقی ترنم سبز عدالت 1391/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق اسلامی
– کارشناسی – معدل: 14.64
تهران مرکز 1385 - 1388