علی زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی زارع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خدمات کامپیوتر نیکان رایانه 1390/3 - 1390/6
بخش تاریخ زنی پخش تخم مرغ 1393/4 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر گرافیک
– کارشناسی – معدل: 16.88
آزاد اسلامی 1390 - 1393