علی واحدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی واحدی

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه کیان آرتابان 1392/9 - 1394/3
ناظر ژیوتکنیک بهکاو همکار 1393/10 - 1394/1
ناظر ژیوتکنیک سدسازی مهندسین مشاور آبساران 1390/1 - 1392/9