محمدصادق منصورنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدصادق منصورنژاد

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پالایش پتروشیمی گاز
– کارشناسی – معدل: 14.26
دانشگاه آزادواحدماهشهر 1389 - 1393