رضا اس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا اس

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس تدریس خصوصی 1389/6 - 1393/11
کارآموز صنایع چوب و کاغذ مازندران 1392/3 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای جداسازی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران 1392 - 1394
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 16.00
صنعتی بابل 1387 - 1392