حسین شاه پیری زیارتگاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین شاه پیری زیارتگاهی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان