بیژن مارکویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بیژن مارکویی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر سایت ماشین مارکت 1391/2 -
طراح و نقشه کش و مسئول فروش پارس رول فرم 1389/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی و طراحی صنعتی طراحی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.91
علوم و فنون 1390 - 1393
نقشه کشی عمومی نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.95
محمدباقر 1386 - 1388