مسعود لشگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود لشگری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد