محمد جمعه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جمعه

محل سکونت: سمنان - شاهرود

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نرم افزار کامپیونر
– کارشناسی – معدل: 12.57
نور دانش 1391 - 1393
فناوری اطلاعات کامپیونر
– کاردانی – معدل: 14.67
آفرینش 1389 - 1391