محمد حسن زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسن زارع

محل سکونت: فارس - مرودشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.63
دانشکده فنی پسران مرودشت 1390 - 1393