میثم رهوار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم رهوار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز سایپا 1389/7 - 1389/10
کارشناس کنترل موجودی سینجر 1390/1 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 17.34
آزاد اسلامی 1385 - 1389
مهندسی صنایع سیستم تحقیق در عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1392 - 1394