نبی اله معصومیان

– کارمند


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نبی اله معصومیان

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۲/۲۰

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: فارس - کازرون

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کامپیوترسطح درجهددرجه دو و درجه یک

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمندوتحصیلدار شرکت ملی تدارک 1385/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
دانشگاه آزاد واحدیاسوج 1394 - تاکنون