زهرا ایرانمنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا ایرانمنش

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبانی فروش کامپیوترروز 1390/5 - 1390/8
مدیرفروش جهان تجارت 1391/6 - 1391/8
پشتیانی سخت افزارها کارورزی بیمارستان قایم 1391/10 - 1392/2
فروش وپشتیبانی تعمیرات سخت افزارونرم افزار مالک کامپیوترایران تک 1391/7 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
it خدمات رایانه ای شهرداری
– کاردانی – معدل: 16.00
جهاد دانشگاهی 1389 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشکده فنی 1392 - 1394