محمدرضا صادقپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا صادقپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس معماری آریاهنگارد 1388/3 -
کارشناس معماری پولاد آژند جم 1391/1 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 18.86
آزاد واحد رشت 1389 - 1391
مکانیک نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.00
آزاد واحد ابهر 1382 - 1384