ایمان توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان توکلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه برداری و اجرا آبادگران مارگون 1393/5 - 1394/8
نقشه برداری دریایی نقشه برداران فراساحل پارسیان 1392/9 - 1393/3
کارشناس GIS رویان فرانگار سیستم 1392/3 - 1392/9
نقشه برداری سکناسازان پارسیان 1390/8 - 1392/2
نقشه برداری بلند پایه 1390/2 - 1390/5
نقشه برداری اوج پردازان آریایی 1390/1 - 1390/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 13.35
تهران 1384 - 1389
GIS GIS
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.72
خواجه نصیر الدین طوسی 1390 - 1392