مسعود کرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود کرمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد علوم اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
آزاد قزوین 1392 - 1394