عبدالله صابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله صابری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابرس آگاه تراز مدبر 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری تجمیع
– کارشناسی – معدل: 14.08
پیام نور 1389 - 1392