وحید فتحی علیکردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید فتحی علیکردی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 13.50
استهبان 1383 - 1388