سید عماد حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عماد حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین شبکه شرکت رتد رایان مرکزی 1391/1 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1388 - 1394