ایدا رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایدا رضایی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 12.20
پیام نورشیراز 1390 - 1394