زهرا شاددل طالشمیکائیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا شاددل طالشمیکائیلی

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت آرمان فلز آسیا 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه گرایش ها
– کارشناسی – معدل: 0.00
شهرقدس 1391 - 1394