مجتبی چراغیان

– دبیر


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی چراغیان

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۷/۰۱

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر آموزش و پرورش 1380/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی مولکولی/اپتیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.42
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 1385 - 1388
فیزیک
– دکترا و بالاتر – معدل: 18.88
پیام نور تهران 1392 - تاکنون