مهدی قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی قاسمی

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد 1392 - 1394