ایمان صفرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان صفرزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کارگاه ساختمان آنام طرح سازه 1388/12 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.15
خوی 1381 - 1386