شاهین مصطفائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهین مصطفائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه آکام صنعت فروزان 1389/7 - 1391/3
سرپرست فروش اسکو مبنا 1393/3 - 1393/12
کارشناس فروش زنجیره ای نوآرنده 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات تاسیسات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 16.50
علی آبادکتول 1388 - 1390