پیمان رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان رضایی

محل سکونت: کرمانشاه - سرپل ذهابسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر ومسئول دفتر نظارت4 شرکت گاز 1386/7 - 1393/12