سیدداود حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدداود حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کارگاه تک ساز ملایر 1385/3 - 1390/11