جاسم موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جاسم موسوی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مرد