مهرداد دست مزد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد دست مزد

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیرکار زاهدبندر 1391/8 - 1392/3
تکنسین فنی مهرگان ارتباط 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.04
صنعت هوانوردی 1389 - 1392