مینا پوراشور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا پوراشور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش و بازرگانی بهبود گستر پایدار 1390/2 - 1390/12
منشی مدیر عامل و فروش طنین بهداشت پارس 1391/1 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی جنگل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
چالوس 1389 - 1391