نادیا یاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادیا یاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس دفتر مدیرعامل بهین سامان سرزمین 1390/10 - 1393/7
بازرگانی داخلی سامانه آوا پایتخت 1389/5 -