زهرا پرویزی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا پرویزی نیا

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کنترل کیفی
– کارشناسی – معدل: 17.54
دانشگاه دولتی جهرم 1389 - 1393