علیرضا کریمی وکیل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کریمی وکیل

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مراکز مشاوره دانشگاهی 1389/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مشاوره خانواده
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.09
علامه طباطبائی 1389 - 1391