طالب سعادت زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طالب سعادت زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مشترکین و فروش شرکت ملی گاز ایران 1388/7 - 1393/5
مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد واحد درگز 1391/6 - 1393/6
نصاب شبکه و نظارت کننده شرکت easy 2 call مشهد 1384/7 - 1386/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 16.30
1372 - 1376
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.78
آزاد اسلام واحد زاهدان 1382 - 1384
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.87
آزاد اسلامی واحد مشهد 1386 - 1388
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.30
دانشگاه امام رضا مشهد 1390 - 1392