عطا اله حدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطا اله حدادی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد