رضا اصفهانی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا اصفهانی زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Photoshop
19 سال سابقه کار - فن بسیار قوی - آشنایی کامل به محیط کارگاه - آشنایی به قوانین ادارات دولتی اعم از بیمه و شهرداری و مالیات و ...

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
در رزومه ارسالی در رزومه ارسالی 1377/6 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.95
رشدیه 1393 - 1395