سمیرا تارویردیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا تارویردیزاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح طرح اندیشان تولید 1389/6 - 1390/6
مدرس کامپیوتر در آموزشگاه های وابسته فنی و حرفه‌ای 1390/6 - 1395/6
حسابدار شرکت پایدارسازان افشار 1392/6 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.96
واحد خوی 1382 - 1386