جواد نیک پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد نیک پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشنای دولتی 1380/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.57
ساوه 1380 - 1384