آتوسا جهانبخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آتوسا جهانبخش

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پروژ شرکت مبنا کارت آریا 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان ادبیات
– کاردانی – معدل: 13.15
صبح صادق 1391 - 1394