یوسف کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف کاظمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگزار کارگزاری بانک دی 1392/9 - 1394/6
حسابدار ارشد کوهدشت 1390/12 - 1391/9
کارگزار آزاد 1383/4 - 1390/12
حسابدار ارشد بانک ملت 1371/2 - 1383/4
حسابدار جهاد 1370/1 - 1371/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت علوم بانکی
– کاردانی – معدل: 0.00
بانک مرکزی 1377 - 1378
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 15.20
تهران مرکز 1379 - 1383