مهران علی پورلاکساری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران علی پورلاکساری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین پارس شهاب 1386/5 - 1386/12
نصب دوربین مدار بسته و تابلو برقی شغل ازاد (مغازه) 1389/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد لنگرود 1387 - 1389
الکتروتکنیک برق قدرت
– کاردانی – معدل: 15.00
ازاد صومعه سرا 1384 - 1386