فاطمه برزگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه برزگر

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار ارشد شرکت پخش سایه سمن 1387/1 - 1391/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 18.72
دکتر معین 1381 - 1383
حسابداری -
– کارشناسی – معدل: 14.00
شریعتی 1384 - 1386
مدیریت بازرگانی مدیریت مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.62
آزاد 1391 - 1393