ایمان میرهاشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان میرهاشمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT - مهندسی فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 0.00
اسلامی رودهن 1393 - 1397