نسیم شبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم شبانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 13.93
دانشگاه تبریز 1389 - 1393